POLITYKA PRYWATNOŚCI

Administrator danych osobowych

Administratorem Państwa danych jest BUTIK CARMINE PATRYCJA ZIMNA, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) prowadzonej przez ministra właściwego ds. gospodarki, NIP 6292460615, REGON 386382241.

OGÓLNE ZASADY PRZETWARZANIA DANYCH

Gdzie przechowujemy Państwa dane?

Państwa dane osobowe przechowujemy na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG).

Kto ma dostęp do Państwa danych?

Do Państwa danych mają dostęp tylko podmiot, który nimi zarządza.

To oznacza, że nigdy nie przekazujemy Twoich danych w celach marketingowych, nie sprzedajemy ich ani nie wykorzystujemy, aby wymieniać się danymi z innymi podmiotami zewnętrznymi.

Państwa dane przekazujemy wybranym podmiotom zewnętrznym – gdy realizujemy usługi, które zdefiniowaliśmy, i tylko w zakresie, w jakim możemy powierzyć ich przetwarzanie na podstawie podpisanych przez nas umów. Szczegółowe informacje na temat tych podmiotów zewnętrznych znajdziesz niżej.

Jakie są podstawy prawne przetwarzania danych?

Państwa dane osobowe przetwarzamy w celu realizacji umowy kupna sprzedaży, dane przetwarzamy tylko w takim zakresie, jaki jest potrzebny, aby właściwie zrealizować usługę, którą Państwu świadczymy.

W szczególnych przypadkach aby dopasować usługę dla Państwa potrzeb czasem, możemy poprosić o podanie dodatkowych danych. Państwa zgoda na to jest, oczywiście, dobrowolna. Każdą udzieloną nam zgodę możecie Państwo odwołać.

Uaktualnienia naszej Polityki prywatności

Zawsze gdy uaktualnimy Politykę prywatności, jej najnowszą wersję zamieścimy na naszej stronie internetowej w zakładce https://carmine.pl/content/9-polityka-prywatnosci.

Jakie są Państwa  prawa w świetle przepisów RODO?

Prawo dostępu do danych

W każdej chwili macie Państwo prawo sprawdzić, które z Państwa danych osobowych przechowujemy. W tym celu można napisać z prośbą na adres sklep@carmine.pl. Odpowiedź prześlemy w wiadomości e-mail lub innej wskazanej formie zgodnie z treścią wiadomości.

Prawo do przenoszenia danych

Gdy na podstawie Państwa zgody lub zawartej z Państwem umowy przetwarzamy dane osobowe w sposób zautomatyzowany, macie państwo prawo otrzymać kopię swoich danych w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym i możliwym do odczytania formacie. Kopię tę możemy przesłać Państwu lub innemu podmiotowi, który odtąd będzie przetwarzał te dane. Proszę pamiętać , że dotyczy to wyłącznie danych osobowych, które mamy od Państwa.

Prawo do sprostowania danych

Macie Państwo prawo poprawić lub uzupełnić swoje dane osobowe. Jeśli mają Państwo konto w sklepie www.carmine.pl, w ramach ustawień tego konta możesz w każdej chwili edytować zarówno swoje dane osobowe, jak i zgody. 

W przypadku braku konta, a chcą Państwo poprawić swoje dane należy wysłać wiadomość na sklep@carmine.pl , w treści należy podać nr zamówienia oraz zakres danych które mają ulec zmianie.

Prawo do usunięcia danych

Macie Państwo prawo w dowolnym momencie usunąć swoje dane osobowe, które przetwarzamy. Wyjątkiem są sytuacje, kiedy:

Posiadacie Państwo otwarte zamówienie – jeszcze niewysłane lub wysłane tylko częściowo;

czekamy na Państwa opłatę, wpłatę  niezależnie od metody płatności;

podejrzewamy lub mamy pewność, że w ciągu ostatnich czterech lat niewłaściwie korzystali Państwo z naszych usług;

kupili Państwo  coś w naszym sklepie – wtedy zachowamy Twoje dane osobowe dotyczące transakcji w celach księgowych.

Prawo do wniesienia sprzeciwu na przetwarzanie danych na podstawie uzasadnionego interesu.

Mają Państwo prawo do sprzeciwu co do  przetwarzaniu Państwa  danych w zakresie, w jakim to robimy, gdy my mamy prawnie uzasadniony interes. Zaprzestaniemy wówczas przetwarzania Państwa danych osobowych. Nie zrobimy tego, gdy zgodnie z prawem Państwa interes lub Państwa prawa zostaną unieważnione albo będą wobec Państwa roszczenia prawne. W takiej sytuacji poinformujemy Państwa o tym.

Prawo do niewyrażenia zgody na marketing bezpośredni

Macie Państwo prawo nie zgodzić się na otrzymywanie e-mailem materiałów marketingu bezpośredniego, w tym na analizę Państwa profilu, którą robimy, aby stworzyć takie materiały.

Aby zrezygnować z otrzymywania materiałów marketingu bezpośredniego, wystarczy że:

Postąpicie Państwo zgodnie z instrukcję zawartą w każdym takim e-mailu;

Edytują Państwo ustawienia swojego konta w panelu użytkownika na https://carmine.pl/module/psgdpr/gdpr.

Prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych

Mogą Państwo żądać, abyśmy ograniczyli przetwarzanie Państwa danych osobowych, gdy:

nie zgodzą się Państwo, abyśmy przetwarzali dane na podstawie uzasadnionego interesu podmiotu zarządzającego Państwa danymi. Ograniczymy przetwarzanie danych po tym, jak sprawdzimy, czy istnieje taki uzasadniony interes;

W przypadku zgłoszenia, że Państwa dane osobowe są niepoprawne. Ograniczymy przetwarzanie danych do momentu, aż sprawdzimy ich poprawność;

przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem. Wtedy mogą Państwo nie zgodzić się na wykasowanie danych osobowych i zamiast tego zażądać ograniczenia używania Państwa danych osobowych;

nie potrzebujemy już Państwa danych osobowych, ale są one wymagane do zgłoszenia lub oddalenia roszczenia.

Prawo zgłoszenia skargi do organu nadzorczego

Jeśli uważacie Państwo, że przetwarzamy Państwa dane osobowe niewłaściwie, mają Państwo prawo wnieść skargę do organu nadzoru, którym w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie, ul. Stawki 2, z którym można kontaktować się w następujący sposób:

1) listownie: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa;

2) przez elektroniczną skrzynkę podawczą dostępną na stronie: https://www.uodo.gov.pl/pl/p/kontakt ;

3) telefonicznie:  (22) 531 03 00

Jak możesz korzystać ze swoich praw?

Jeśli chcecie Państwo dowiedzieć się więcej o tym, jak dbamy o bezpieczeństwo Twoich danych osobowych i jak możesz korzystać ze swoich praw, napisz do nas na adres sklep@carmine.pl.

Kontakt z Administratorem

Aby zagwarantować wierne, transparentne i zgodne z prawem przetwarzanie Twych danych osobowych możesz się skontaktować z nami poprzez e-mail na adres sklep@carmine.pl lub prosimy o skorzystanie z formularza kontaktowego na naszej stronie.

Dlaczego używamy Państwa danych osobowych?

Używamy Państwa danych osobowych, aby zarządzać zakupami zrobionymi online w sklepie carmine.pl:

Potrzebujemy tych danych, aby przetwarzać Państwa zamówienia i zwroty, wysyłać Państwu powiadomienia o statusie dostawy produktów oraz rozwiązywać ewentualne problemy z tym związane. Państwa  dane osobowe wykorzystujemy także, gdy zarządzamy Państwa płatnościami oraz przetwarzamy reklamacje i zgłoszenia gwarancyjne, dotyczące zamówionych przez Państwa produktów.

Dzięki danym osobowym otrzymujemy informacje niezbędne do sfinalizowania procesu zakupowego.

Na ich podstawie możemy:

Dokonać Państwa identyfikacji i sprawdzić, czy Państwa wiek kwalifikuje Was do zakupów online,

powierzyć Państwa adres z podmiotami  zewnętrznymi,

Jakie dane osobowe przetwarzamy?

Będziemy przetwarzać następujące dane osobowe:

dane kontaktowe: imię i nazwisko, adres, adres e-mail i numer telefonu;

informacje na temat płatności i historię płatności;

informacje na temat zamówień.

Kto ma dostęp do Twoich danych osobowych?

Twoje dane osobowe przekazujemy podmiotom zewnętrznym, tylko aby zarządzać zakupami zrobionymi przez Ciebie online. Otrzymują je wyłącznie:

firmy, które przetwarzają Twój adres;

magazyny i firmy kurierskie, które dostarczają zamówienia;

firmy, które realizują płatności;

firmy windykacyjne.

W jakim celu przetwarzamy Twoje dane osobowe?

Twoje dane przetwarzamy, aby świadczyć Ci usługi i dostarczać Twoje zamówienia.

Jak długo przechowujemy Twoje dane?

Twoje dane będziemy przechowywać tak długo, jak długo będziesz naszym aktywnym klientem, oraz na podstawie ustawy o rachunkowości przez lat 5 od końca roku w którym nastąpiło zdarzenie. Dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami na podstawie Kodeksu cywilnego, przez 3 lata od zakończenia współpracy.  

Dlaczego używamy Twoich danych osobowych?

Korzystamy z Twoich danych osobowych, aby przekazywać Ci informacje i oferty marketingowe:

e-mailem;

SMS-em;

telefonicznie;

tradycyjną pocztą.

Jakie jeszcze dane osobowe przetwarzamy?

Przetwarzamy następujące dane osobowe:

dane kontaktowe: adres, adres e-mail, numer telefonu i kod pocztowy;

dane demograficzne;

informacje o ofertach, z których korzystasz, i produktach, które umieszczasz w koszyku zakupów lub z niego usuwasz.

Jeśli masz konto w naszych sklepach, będziemy też przetwarzać Twoje dane osobowe przekazane nam w związku z tym kontem, m.in.:

imię i nazwisko;

adres;

dane demograficzne;

historię zakupów;

sposób nawigacji po stronie i kliknięte elementy.

Na jakiej podstawie prawnej przetwarzamy Twoje dane osobowe?

Twoje dane osobowe przetwarzamy na podstawie Twojej zgody na otrzymywanie informacji marketingowych. Tego typu informacje wysyłamy do Ciebie, gdy mamy w tym uzasadniony interes. 

Prawo do wycofania zgody

Masz prawo w każdej chwili wycofać swoją zgodę na przetwarzanie danych osobowych oraz otrzymywanie informacji marketingowych. Gdy to zrobisz, niezwłocznie przestaniemy przetwarzać Twoje dane w celach marketingowych i wysyłać Ci jakiekolwiek oferty marketingowe.

Aby zrezygnować z otrzymywania informacji marketingowych, wystarczy, że:

postąpisz zgodnie z instrukcją zawartą w każdej wiadomości marketingowej, którą Ci przekazujemy,

edytujesz ustawienia swojego konta w zakładce https://carmine.pl/moje-konto.

Jak długo przechowujemy Twoje dane?

Będziemy przechowywać Twoje dane do celów marketingu bezpośredniego do momentu, w którym wycofasz swoją zgodę. Wtedy usuniemy Twoje dane osobowe z naszej bazy.